350 lat Merkuriusza Polskiego

Merkuriusz Polski to tradycyjne wydawnictwo o lokalnej i krajowej historii, rodzimych korzeniach. Przywracamy blask dawnym dziejom, niezrozumianym baśniom, nieskojarzonym z faktami historycznymi sagom. Pielęgnujemy lokalną tradycję, naukę i kulturę.

 

 

numer ISSN portalu RTVP.pl: ISSN 1750-0451

RTVP, Dolina Zielona 24a, 65-154 Zielona Góra, Polska

Wydanie specjalne  

TYTUŁ

Nie od razu Kraków zbudowano, czyli historia dwóch wzgórz.
Pompilius II, władca Myzyi
Lechia i poczet władców pogańskich
350 lat historii Wydawnictwa Merkuriusz
1150 lat historii Polski: skąd ta data?
Zagadkowy Popiel i jego Lechia
Lechia, tajemnicze Lechici Imperii
Czy Alanowie mogli być przodkami Polan? Historia od I w. n.e. do roku 413 n.e.
Wineta, legendarne "zatopione" miasto u ujścia Odry
Wislau lub Wisilaus II, 17. król Wandalii (zm. ok. 486)
Król Wisimar, Wizymir (zm. 335 lub 336 n.e.)
Król Miceslaus, 336 n.e. do 338 n.e.
Deifikowany przez dawnych pogan król Radegast. 388-405 n.e.
Królowie: Wisislaus I, Witislaus I, Alaryk, Dieteric, Teneric, Alberic (35 n.e. do 292 n.e.)
Korsiko, Krak. Król Wandalii od 405 do 407 n.e.
Ostatni królowie Wandalii: od 507 n.e. do 640 n.e.
Miasta Wenedów: Julin, Wineta i Szczecin
Wenedowie- kim byli antyczni i średniowieczni mieszkańcy Pomorza?
Ustrój nadbałtyckiego imperium. Weletaba w VIII i IX wieku
Ziemie Polski w czasach pierwszych Lechitów.
Lechia w opisie Z. Glogera
Początki Lechii w kronice Wincentego Kadłubka
Dawna Lechia- z XVII-wiecznej kroniki znalezionej na żydowskim kramie
Dawnej Lechii dzieje niepewne (wg Lelewela- nawet bajeczne)
Teoria antynormańska bp. Adama Naruszewicza- główne tezy
Władcy lechiccy w analizie Bielowskiego
Ustrój polityczny końcowej Wandalii
Wandalia czyli ziemie Polski w późnym antyku
Popiel II, zapomniany władca słowiańskiego imperium
Legendy o jeziorze Gopło i szklanej bani Popiela
Sejm w Kruszwicy
Piast w Kronice Prokosza(dziele o pochodzeniu niepewnym) jest Hamanem
Jak upadła Lechia? Nie wiemy. Źródła czekają na przetłumaczenie.
Liuby i jego synowie. Podział królestwa Wilków
Koniec Lechii w kronice Prokosza (napisana rzekomo w 996 r.)
W Wiślanii w czasach dynastii Popielów
Zapomniany władca-psychopata. Czy Krusza koło Kruszwicy mogła być stolicą państwa Popiela II?
Pompiliusz I- czy August Bielowski miał rację, twierdząc że pochodzi on z antycznej dynastii?
Zagadkowy Popiel i jego Lechia
Jak Gero w 939 roku otruł słowiańskich władców podczas uczty
Popiel I i Popiel II to król Liuby i jego synowie- dowodzi Naruszewicz
Ostatni Słowiański Kagan Północy
Państwo Dira (ok. 882 r.n.e.), naczelnego i najważniejszego z królów słowiańskich
Król Liuby- czy to ten władca był Popielem I? Zdarzenia roku 823 wg kronik.
Państwo Ascomanni. O władzy Popielów na ziemiach obecnej Polski.
Cieśnina Diuenow i geneza jej nazwy
O świątyni Niji w przedkatolickim Gnieźnie
Tajemniczy król Fredebald. Czasy Kraka II (po 400 n.e., ok. 417 n.e.)
Historia Kamiennego Pielgrzyma w Nowej Słupii
Państwo Ślężan
Mons Sabathus koło Wrocławia. Święte miejsce Silingów.
Góra Grodowa koło Łysej Góry. Kamienne kręgi w Polsce.
Zagadka Łysej Góry
Świątynia w Radogoszczy
Zburzenie posągu Boga Flinsa w Świeradowie - Zdroju w roku 1116
Legendarne początki pierwszej kłodzkiej państwowości. Libusza.
Starożytne pismo Słowian i Niemców
Amazonki i ich królestwo w obecnej Polsce. Maegdaland, kraj kobiet.
Dawna Legnica
Prywatne państwo palatyna Sieciecha i jego organizacja.
Tajemnica kipu znalezionego w Nidzicy i rzekomo odkrytego skarbu (wg pogłosek)
Zagadkowa góra Korona Kraju koło Zgorzelca. Obwarowana stolica słowiańskiego państwa?
Miasto Gdech, Gdecz. Historia do roku 1038 r.
Dadosesani, Dedosese. Dawne państwo słowiańskie nad Bobrem
Pobrane i ich państwo plenienne
Pierwsze państwo cieszyńskie i jego legendarni założyciele
Provincia de Znein (Żnin) i jej organizacja
Civitas Opolini
Od Marboda do Samona
Najstarsza historia Krakowa
Najstarsze monety Krakowa
Zagadkowa góra Grodzisko z Tyńca pod Krakowem i jej celtyccy mieszkańcy
Żagań- w stolicy dawnego imperium Talleyrandów, księstwa istniejącego od antyku do 1935 r.
Znani historycy wskazują: Jeden z autorów Biblii zbudował idealistyczne miasto
Najstarsze dzieło literackie w tym wydawnictwie. Twórca monoteizmu.
Najstarsza moneta runiczna znaleziona na terytorium obecnej Polski
Dowody istnienia runicznego i/lub innego pisma pogańskich Słowian
Listy Aleksandrowe u Wincentego Kadłubka
Lestek I u Wincentego Kadłubka
Sławny Aleksander i odpowiedź króla Ateasa w relacji W. Kadłubka
Wanda u Wincentego Kadłubka
Krak II u Wincentego Kadłubka
Smocza historia u Wincentego Kadłubka
Opis dawnej Lechii u Miorsza
Miorsz o pierwszych Wandalach na ziemiach obecnej Polski
Dawny Grudziądz- rzekomo Gródek, wg Glogera
Czy ziemie obecnej Polski to dawna Wandalia?
Miorsz o pochodzeniu Polan
Mojżesz Węgrzyn jako źródło do historii Polski w czasach wojen wyznaniowych lat 1033-1047
Swetoniusz o Neronie
Zaginione wierzenia z czasów pogańskich. Co pozostało w źródłach?
Zagadkowe statki-pałace cesarza Kaliguli. Jego biogram wg Swetoniusza.
Fastyda, Fastida- król północnych ziem Polski z ok. 250 n.e.
Wiedźmin 3 - ostatnia gra o Wiedźminie
Koncert Wiolonczelowy Philipa Glassa
Alison Jiear
Filip Glass wśród antycznych ruin
Uchwycone w archiwalnym kadrze
Archeologiczne ślady pogańskich świątyń i posągów
Antykatolicki bunt lat 30-tych XI wieku w źródłach
W poszukiwaniu ostatnich polskich dawnych pogan
Panteon polskich bóstw pogańskich wg Macieja z Miechowa (1519 r.)
Jak czeski Brzetysław rabował gnieźnieńskie kościoły
Wczesne chrześcijaństwo na terenach obecnej Polski
Znalezione w lamusie: Podróż do Ciemnogrodu (cz. I)
Jak zacierano ślady po herezjach i heretyckich państwach
Rugion i zagadkowie Rugiowie
Mieszko, Miscko, Mesko (książę, zm. 992)
Kulturkampf, który zmienił Polskę
Redakcyjna zagadka- gdzie był zjazd zwany "Gnieźnieńskim"
Wanda
Prohor i Prokulf- krakowscy biskupi słowiańscy?
Czy w Polsce przed katolicyzmem rozwijało się "chrześcijaństwo słowiańskie?"
Upadek "fałszywie chrześcijańskiego" niepodległego Mazowsza w roku 1047
Przemysław I u Prokosza
Krak i jego synowie w Kronice Prokosza (wg Lelewela- "bajecznej")
Kałdus i (legendarne?) Culmawi, państwo księcia Algimira
Początki (H)elbląga
Pogańscy bogowie. Zalmoksis- postać historyczna która została deifikowana?
Gittonium- mityczny starożytny Gdańsk z czasów króla Beriga
O genezie nazwy Polska
Odryte drewniane fortece i miejscowości z czasów przedkatolickich- przegląd
Pieśń o Wiklefie- obraz konfliktów wyznaniowych obrządków wschodniego i katolickiego w dawnej Polsce?
Wawel jako Babel. Dowód ofiolatrii i ariańskiego chrześcijaństwa na ziemiach obecnej Polski?
Kronika Wielkopolska
Anthaib- zagadkowe państwo Słowian opisane przez Pawła Diakona
Miscislaus II, Król Wenedów i Obodrytów
Lata 862-985 w kalendarium J. Lelewela
Antyczne miasta u ujścia Odry na mapie z 150 r.n.e.
Tradycyjna medycyna
Polska w XI wieku
Polska i Słowiańszyzna w oczach podróżników z X wieku
Starożytna świątynia Słowian (przypisywana Hekimowi)
Początki Polski jako niezależnej prowincji
Cedreag, król Wenedów i Obodrytów (819-830)
Paweł Orozjusz (375- 418 n.e), autor opisu księcia Polonusa
Ibrahim ibn Jakub o podróży do krajów słowiańskich (w przekazie Al-Bekriego)
Civtas Szinske- państwo nad Odrą znane z dokumentu Dagome Iudex
Panowanie Wizymira i wojny z Danami
Upadek republiki kupieckiej Wolina
Trzy świątynie pogańskie opisane przez al-Masudiego (896- 956 n.e.)
Wik na Wzgórzu Popiołów
Opis sekretarza ambasadora kalifa Bagdadu z podróży do krajów Słowian (ok. 921 n.e.)
Dawna historia republiki kupieckiej Wolina
Dyskusja o zagadkowym księciu Wrocisławie
Wczesnośredniowieczne imperium Słowian? Naukowiec porównuje Lestka III i Samona
Kontrowersje polskiej archeologii. Wielu kopców nigdy nie badano.
Kult Alków (Lela i Polela w mitologii słowiańskiej) w Gaju Limijskim
Tajemnicze Limis Lucus. Czy było pierwszym polskim "Gnieznem"?
Czy Siemowit został umocowany na tronie polskim przez ówczesnego cesarza?
Zagadkowy Vratislaus, władca południowej Polski ok. 892 r.
Gostomysł, ostatni król związku obodryckiego (zm. 844 n.e.)
Ofiary z ludzi w religijnej praktyce dawnych mieszkańców ziem obecnej Polski
Wysław, Wyszesław: ostatni pogański książę Wiślanii (ok. 880 n.e.)
Podróż Wulfstana do ujścia Wisły (rok 890 n.e.). Kraj Sysyle.
Dawni Słowianie w źródłach.
Co wiemy o dawnym Gdańsku?
Państwo Szinske, Schinesghe, ok. 991 r. Ziemie Polski jako lenno Stolicy Apostolskiej.
Wisław Piękny, lechicki bohater sagi z Wiślicy
Wineta. Jak upadło największe miasto Słowian?
Informacje dla reklamodawców
Nestor o pochodzeniu Polan
Kij, Szczek i Chorw, czy Lech, Czech i Rus? Indyjskie korzenie sagi o Lechu.
Tajemnica Słowiańskiego Pisma
Musokios- czy ten władca był Madżakiem, królem który zjednoczył słowiańskie państwa?
Najazd Priscusa w 593 roku na kraj słowiański króla Ardagasta
Średniowieczne podróże: wyprawa posłów do chana tatarskiego
Polska i Słowiańszczyzna w opisie Galla Anonima
W Kaliszu odkryto drugi najstarszy kościół w Polsce
Wizimir. Co mówią źródła o legendarnym królu lechickim?
Wzmianka o Myringach, którzy opanowali wybrzeże Bałtyku
Skąd pochodzą Bieszczady?
Wczesna państwowość beskidzkich Kotynów
Geneza nazwy Kaszub
Zagadka prowincji Sławia
Burgundaib- historyczna kraina Burgundów w zachodniej Polsce
Książę obodrycki Misco. Czy historycy zlepili go z Mieszkiem I?
Wczesnośredniowieczne imperium Słowian? Lesto III jako król Samo?
Drogę z czasów starożytnych odkryto w Polsce. Jak je budowano?
Pojazdy królów słowiańskich w opisie kraju Mieszka I
Wiching, biskup Wiślanii (Krakowii) w latach 881-885
Lestek - książę prowincji Polliana, Polania, Polenia w okresie przed 913 r.n.e.
Boleslaus, Bolesław: król który odbudował imperium Lechitów
Mesko II, król który uległ antykatolickiej rebelii
Świętopełk, król Wiślanii (od 874 r.) i prawdopodobnie- Śląska
Zaginione królestwo Lechii
Wiślania od czasów Wysława (ok. 880 n.e.), księcia królestwa Lechitarum
Semomislaus, Semomil,Semimizl- książę prowincji Polliana, Polania, Polenia w okresie ok. 913-963 n.e.
Bolesław II Okrutny, król- przywódca antykatolickiej rebelii
Wg Roczników Wielkopolskich Henryk Ptasznik był królem Polski w 936 r.n.e.
Descriptio Lechiticorum Annalium- co wiemy o tej zaginionej kronice?
Olbrzymi w źródłach historycznych starożytności
Apokaliptyczna kraina Goga i Magoga istniała w opisach podróżników. Gdzie jej szukać?
Bolesław I Srogi, "Król Krakowa i Pragi" (ok. 935 - 972 r.n.e.)
Otho, król Polski, następcą Henryka, zmarłego w 936 r.n.e.
Jak w 1154 arabski geograf Al-Idrisi opisywał kraj "Buluniia"
Polliania, Sklawania, Waredonia i Krakowia- prowincje z czasów Bolesława Chrobrego
Al-Masudi o ziemiach obecnej Polski (947 r.n.e.)
Wilcinus, władca ziem obecnej Polski, z czasów gdy opisywano ją jako "Pulinenland"
Wojna Mieszka I z Geronem (ok. 972 r.) w opisie Thietmara
Truso- zaginione emporium u ujścia Wisły
O tzw. plemionach lechickich
Początki polskiej demokracji: zbiór cytatów
Ludowładztwo Słowian i inne opisy ich obyczajów
Chrzest Polski z perspektywy nowożytnej literatury krytycznej
Czy promy dużych prędkości ożywią Bałtyk dla żeglugi pasażerskiej?
Dziwne inwestycje w czasach kryzysu
Atylla, władca ziem obecnej Polski (406-453 n.e.)
Decebal jako Siemowit? August Bielowski dowodzi, że tak...
Z bagien Meotydy ku Sarmacji
Gepidia, czyli antyczna kraina Specis, u ujścia Wisły
Witaj Cezarze, idący na śmierć cię pozdrawiają
Hel, Helbląg: o genezie dawnej nazwy geograficznej
Most w Puteolach. Historia cudem niewymazana.
Jak Kaligula zaatakował morze koło miasta Leiden
Filimer, gocki król u ujścia Wisły
Opis podróży Pyteasza nad Bałtyk (340 r.p.n.e.)
Stolica "Królestwa Zaświatów" lub "Królestwa Piekła" z 200- 350 r.n.e. może znajdować się pod wodami Zatoki Gdańskiej
Czy chrześcijaństwo w Zatoce Gdańskiej najpierw rozwinęło się na ówczesnej wyspie Hel?
Archeologia podwodna pozwala odkryć pogańskie porty Zatoki Gdańskiej
Zagadkowe królestwo Helibo istniało na bałtyckiej wyspie u ujścia Wisły
Zagadka starożytnych pruskich dynastii władców- pogańskich papieży
Rzymski Palemon i jego nadbałtyccy potomkowie
Pruscy potomkowie Polemona
Wieża Światowida w Jastrzębiej Górze. Zapomniany cud międzywojennej techniki.
Dzikie obyczaje Radomiczan
Zagadkowe Wały Sląskie- skąd się wzięły?
Katastrofa mostu w Tacoma i stadionu w Fidenae
Szabrownicy antycznych skarbów pogańskich
Państwo Szinske i zapomniany król Dagone lub Dagome. Czy Oda, po śmierci Mieszka I, mogła go poślubić?
Zagadkowe skandynawskie znaleziska ze wczesnego średniowiecza na terenie obecnej Polski
Kotynowie- antyczni mieszkańcy Sądeczczyzny i Żywieczczyzny
Jadźwingia - Jazygiban. Historia zniszczonego narodu.
Zagadkowe Wały Śląskie- skąd się wzięły?
Wczesnośredniowieczne imperium Słowian- czy istniało?
Czy Głogów powstał na ruinach dawnego antycznego miasta?
Rzeka Wandalum czyli Wisła
Słowianie jako niewolnicy
O panowaniu 12 wojewodów po śmierci Wandy
Lachy- Lechici? Kim byli? Zlepkiem północnoskandynawskich narodów- tłumaczy historyk.
Gockie królestwo u ujścia Wisły i jego zapomniana historia
Sudety w literaturze klasycznej
Las Hercyński
O Kraku, Grachu, Cracco, władcy z Krakowa
Gdańska historia starożytna
Elbląskie starożytne legendy
O decentralizację ustalania programów nauczania
Co wiemy o antycznej historii ziem obecnej Polski z literatury źródłowej?
Johann Uphagen o Cracco i Lechici Imperii
Slavici Foederis Imperatorem- dawna literatura o ziemiach Polski
Wielkie węże- czy były obiektem kultu wśród dawnych Słowian?
Napis z kurhanu Wandy z drugiej połowy XVI wieku
O Kraku w czasopiśmie Czas
Smocza historia chrystianizacji Śląska. Smok w Smogorzewie?
Historia zabicia smoka z Pajęczna
Historia zabicia smoka z Pajęczna
Słowiańska demonologia dawnych mieszkańców ziem obecnej Polski
Gody lub Święto Kolady- 24 grudnia w dawnych wierzeniach
Badacze smoka wawelskiego: Ulisses Aldrovani
Antyczni mieszkańcy Polski: Radomiczanie
Historia Chrobacji wczesnochrześcijańskiej
Historia Chrobacji w źródłach
Historia Chrobacji
Starożytne miejsca kultu religijnego w Polsce
Zagadka Palemona- litewskiego księcia z czasów antycznych
W źródłach o wybrzeżach bursztynodajnych Bałtyku
Ukrzyżowanie słowiańskiego króla Boza
Czy Bardyl był antycznych Grakchem, Krakiem?
Radiotelewizja
"Pamięć"- z musikalu "Koty"
The Cider House Rules- piękny film z chiloutową muzyką
Bankructwo Detroit: Czy polskie miasta idą drogą ku upadkowi?
Astrofizycy Sagan i Shklovski każą historykom doszukiwać się śladów przybyszów z innych cywilizacji!
Kontrowersyjny badacz i "starożytni kosmici"
Tajemnicza technika za "cudami" w starożytnych świątyniach?
Najstarszy zachowany kalkulator nawigacyjny
Święty Wojciech powinien się cieszyć że pogański Papież w Romowem nie spalił go żywcem
Czy zapomniany przygraniczny kurort jeszcze odzyska dawną świetność?
Rewolucjonizujmy układ komunikacji miejskiej w polskich miastach
KOMUNIKAT W SPRAWIE BŁĘDNYCH NUMERÓW STATYSTYCZNYCH WE WNIOSKU RADIOTELEWIZJI
Publiczna piłka nożna- jak strzelić samobója?
Krakowska Smocza Jama była miejscem kultu wymarłego zwierzęcia?
Czy jednorożce europejskie mogły przetrwać do średniowiecza?
Chrześcijaństwo na ziemiach Polski. Jak Konstantynopol walczył z Rzymem.
III RP jak końcowa Republika Rzymska
Amazowia- epoka braku męskich pochówków na Mazowszu
O paleniu ksiąg pogańskich w okresie od 992 do 1025 r.
Spalmy bibliotekę wraz z bibliotekarką. O fanatyzmie.
Słowianie w literaturze
Historyk dowodzi historyczności Piastów niekatolickich
Krak- który z wielu władców o tym imieniu, był założycielem Krakowa?
Wielki Ptak Rok- między baśniami a wiedzą
Leszko III Kotys. Skąd w "Kronice Polski" znalazła się historia dynastii sapejskiej?
Litaturoznawcy na temat Palemona i obecności dynastii sapejskiej w polskiej literaturze historycznej
Władzo, szanuj obywatela swego!
Dagome Iudex- ślad panowania króla Dagoberta?
Bunitium- zachodniopomorskie emporium na Szlaku Bursztym
"Hiroszima nad Odrą". Polski satelita Berlina od 67 lat w ruinie
Czy receptą na reformy jest decentralizacja władzy?
Krosno Odrzańskie było znane już w 150 roku naszej ery. Badacze z Berlina rozgryźli antyczną mapę.
Ofiary z dzieci wykopane w Wale Klenickim. Prasłowiański gród nad Odrą.
W dobie Wielkiego Przełącznika
Kłótnia o autostradę- czy tylko pretekstem II wojny światowej?
Detlev Glanert w Kaliguli przypomina zamierzchłego dyktatora
Czy Małopolskę schrystinizowano w latach 880-tych, za czasów Metodego?
Ziemie polskie na starożytej mapie
Moznaniowość w Polsce
"O Gównoprawdzie" amerykańskiego filozofa Harry'ego G. Frankfurta
O Bałtyku w starożytności
O ukrzyżowaniu króla Boza, Boża