Wesprzyj RTVP

 

Drodzy przyjaciele,

Szukamy wsparcia dla działu reklamowego Radiotelewizji Polskiej. Inicjatywa naszego wydawnictwa rośnie coraz szybciej.

Historia i misja

Przez lata obywaliśmy się bez poszukiwania sponsorów i darczyńców. Sieć jednak się rozrosła, posiadamy dziś tytuły w każdym większym mieście kraju. Okazało się to konsumować znaczne zasoby finansowe i ludzkie. Chcemy także utrzymać- bardzo kosztowne w produkcji wydanie poświęcone sprawom ekonomicznym i historycznym. Wydanie musi być przekształcone w fundację, co pociąga dodatkowe koszty.

Cele

Chcemy utrzymać i rozwijać program praktyk i staży przy Radiotelewizji (tzw. "szkoła mediów"), praktycznie szkoląc chętne osoby w zakresie podstaw wydawania gazet, podstaw nadawania telewizyjnego, podstaw dziennikarstwa fotograficznego, podstaw dziennikarstwa mediów drukowanych, technologii komputerowych, economic literacy, finacial literacy. Wymusza to konieczność zmian organizacyjnych.

Warunki działania

Tereny na których działamy są nacechowane wysokim ubóstwem. Na tle reszty kontynentu wyróżnia je, zmieniająca się ku wielokulturowości, ale wciąż jednak silna, jednorodność rasowa i kulturowa. Prowadzenie mediów zawierających także treści zróżnicowane kulturowo, mediów dbających o mniejszości, jest coraz bardziej kosztowne. Obecnie już narażamy producentów telewizyjnych rynków mniejszościowych na straty, nie mogąc należycie szybko finansować kosztów transmisji ich produkcji multimedialnych. Przebudowa sieci portali lokalnych wyczerpuje już nasze możliwości finansowe.

Planowane zmiany

Zmiany demograficzne wymuszają na szkole zmianę oferty programowej- nie mogąc odseparować treści dla dorosłych bądź starszych wiekiem, i nie chcąc pomijać części populacji RTVP wprowadza audycje dziecięce, co wymaga odseparowania tych treści od witryn przeznaczonych dla starszej części populacji. Wymaga to prowadzenia osobnej telewizji, co podnosi koszty działania.

Kanał RTVP Opera

Jednym z przykładów działalności charytatywnej stacji jest kanał RTVP Opera, zrobiony i sfinansowany przez zespół stacji.

 

 

You need to be a member of wieczorna to add comments!

Join wieczorna

Comments are closed.